Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Phó Thủ tướng Chính phủ

Trần
Lưu
Quang

Họ và tên
Trần Lưu Quang
Ngày sinh
30/8/1967
Quê quán
phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Dân tộc
Kinh
Ngày vào Đảng
2/8/1997
Trình độ được đào tạo
  • • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí
  • • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ
  • • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
  • • Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ 4/2021)
  • • Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng khóa XV
  • • Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
  • • Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV
  • • Phó Thủ tướng Chính phủ

Tóm tắt tiểu sử

6/1994 - 9/2010

Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

10/2010 - 2/2019

Công tác tại tỉnh Tây Ninh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

2/2019 - 4/2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

4/2021 - 6/2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

7/2021 - 01/2023

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Tổ trưởng Tổ Đảng

05/01/2023

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.