Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Nghiên cứu cơ chế thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp trong ứng phó sự cố, thảm họa

(Chinhphu.vn) - Cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa, trong đó có khối doanh nghiệp cho công tác ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa.

16:13 | 22/03/2023

(Chinhphu.vn) - Cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa, trong đó có khối doanh nghiệp cho công tác ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa.

Hoạt động

Kiên định giá trị đã tạo lập, hướng đến phát triển du lịch 'xanh'

Kiên định giá trị đã tạo lập, hướng đến phát triển du lịch 'xanh'

22:41 | 25/03/2023

(Chinhphu.vn) - Ngành du lịch không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch "xanh", du lịch bền vững theo đúng chủ trương nhất quán của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Chỉ đạo

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Long An

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Long An

11:48 | 26/03/2023

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 292/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Chính phủ

Trần Lưu Quang

Liên hệ

Họ và tên: *
Địa chỉ email: *
Số điện thoại: *
Địa chỉ: *
Tiêu đề: *
Nội dung: *
Mã captcha: *