Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Long An

11:48 | 26/03/2023

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 292/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Long An

11:48 | 26/03/2023

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 292/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Long An